kunstgras

Na alle werkzaamheden zijn afgerond levert de uitvoerend werknemer de tuin samen met de klant op, zodoende ook het geplaatste kunstgras. Ze geven beiden een schriftelijk akkoord en zo worden de werkzaamheden als opgeleverd beschouwd. Het bedrijf Gras en Groen staat niet in voor gebreken die na de oplevering zijn ontstaan, zoals het gevolg van ondeskundig gebruik of een gebrek aan zorgvuldigheid, of die het gevolg zijn van veranderingen die de klant (of andere) aan het geleverde hebben aangebracht. Gebreken die zorgvuldig geconstateerd worden, dienen binnen vijf werkdagen na de oplevering meteen gemeld te worden. De klant behoudt altijd het recht op de overige garantiebepalingen.

kunstgras

De garantie van het kunstgras

Het gras wordt enkel vanuit Nederlandse fabrieken verschaft. Hierop ontvang je als klant 10 jaar garantie. Binnen 24 uur krijgt je reactie op je aanvraag voor een vrijblijvende afspraak of een offerte. Je kunstgras gazon wordt pas opgeleverd wanneer je hierover tevreden bent. De werkzaamheden kunnen binnen veertien dagen worden gestart bij de opdracht. Gras en Groen is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Ook zijn kleine wijzigingen van ondergeschikt belang en kunnen ze daarmee altijd worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen zal het bedrijf van tevoren met de klant bespreken. Deze Algemene Voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten. Indien één of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden nog volledig van toepassing.