In een paar woorden is een palletwagen voor het optillen en verplaatsen van pallets. Een pallet bestaat uit een boven- en onderkant met enige ruimte daartussen. De bovenkant is vrijwel gesloten om daar allerlei soorten goederen op te kunnen plaatsen, maar de onderkant is grotendeels open. Een palletwagen heeft twee lange horizontale draagarmen, die je in de ruimte tussen onder- en bovenkant van een pallet kunt steken. Een palletwagen heeft een mechanisme, dat de draagarmen omhoog doet komen. Een handpalletwagen heeft een verticale arm aan de voorkant. Die arm kan je in verticale richting op en neer bewegen, aangeduid met pompen, waardoor de draagarmen omhoogkomen en zo de pallet wordt opgetild. De palletwagen heeft wielen, opdat die aan de pomparm naar voren en achteren kan worden gereden.

Elektrische palletwagen

Behalve de in de vorige paragraaf beschreven handpalletwagen, bestaat er ook een versie met een elektromotor. Aan de draagarmen verandert vaak niet zo veel. Aan de voorkant heeft de elektrische palletwagen echter niet een pomparm, maar een kast waarin de elektromotor is geplaatst. Ook nu wordt gestuurd met de voorwielen. Er zijn elektrische palletwagens waarvan de draagarmen wat hoger kunnen komen, maar de constructie daarvan is anders. Die wagens beginnen enigszins op heftrucks te lijken. Je kunt er echter niet op zitten. Ze kunnen wel een plateau hebben, waarop je kunt staan.

Toepassingen

Palletwagens worden niet alleen in magazijnen gebruikt. Overal waar pallets voor de opslag en vervoer van goederen worden gebruikt, kun je die wagens aantreffen. Dus ook in vrachtauto’s. Die hebben vaak een klep die tussen een verticale en horizontale stand kan worden bewogen. Magazijnen hebben dikwijls laadplateaus. De klep van een vrachtauto wordt neergeklapt en op dezelfde hoogte gebracht als het laadplateau. Goederen worden dan eenvoudig met een palletwagen op pallets de vrachtauto in- en uitgereden. Voor het gebruik van een palletwagen dient de vloer wel behoorlijk vlak te zijn.